Xantar Solidario 2023

A Asociación SOS Tomiño Baixo Miño invita a todas as persoas que o desexen, a asistir ao Xantar Solidario deste ano 2023. Tras os anos que a epidemia impediu esta …

Balance abril 2023

Como está establecido no calendario anual do ano 2023. A Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, fai entrega dos alimentos correspondentes o mes de abril. As entregas de alimentos fanse …

Asamblea Xeral 2022

Na orde do día estaba a presentación da memoria de actividades do ano anterior 2022 e a presentación do estado da tesourería, a 31 de decembro. O presidente da Asociación, …

Balance marzo 2023

Como está establecido no calendario anual do ano 2023. A Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, fai entrega dos alimentos correspondentes o mes de marzo. As entregas de alimentos fanse …

Balance febrero 2023

Como está establecido en el calendario anual del año 2023. La Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, hace entrega de los alimentos correspondientes al mes de enero. Las entregas de …