Balance outubro 2023

Como está establecido no calendario anual do ano 2023. A Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, fai entrega dos alimentos correspondentes o mes de outubro. As entregas de alimentos fanse …

Balance setembro 2023

Como está establecido no calendario anual do ano 2023. A Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, fai entrega dos alimentos correspondentes o mes de setembro. As entregas de alimentos fanse …

Balance xullo 2023

Como está establecido no calendario anual do ano 2023. A Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, fai entrega dos alimentos correspondentes o mes de xullo. As entregas de alimentos fanse …

Balance xuño2023

Como está establecido no calendario anual do ano 2023. A Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, fai entrega dos alimentos correspondentes o mes de xuño. As entregas de alimentos fanse …

Balance maio 2023

Como está establecido no calendario anual do ano 2023. A Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, fai entrega dos alimentos correspondentes o mes de maio. As entregas de alimentos fanse …