Balance abril 2023

Como está establecido no calendario anual do ano 2023. A Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, fai entrega dos alimentos correspondentes o mes de abril. As entregas de alimentos fanse …

Balance marzo 2023

Como está establecido no calendario anual do ano 2023. A Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, fai entrega dos alimentos correspondentes o mes de marzo. As entregas de alimentos fanse …

Balance febrero 2023

Como está establecido en el calendario anual del año 2023. La Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, hace entrega de los alimentos correspondientes al mes de enero. Las entregas de …

Balance Enero 2023

Como está establecido en el calendario anual del año 2023. La Asociación Asistencial SOS T. Baixo Miño, hace entrega de los alimentos correspondientes al mes de enero. Las entregas de …